امروز   جمعه ۱۳۹۹/۷/۴ - ۲۲:۲۶
افزایش نرخ رسمی یورو و پوند

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند

قیمت دلار ١٩ مرداد ۱۳۹۹ به ٢٢ هزار و ٢٠٠ تومان رسید

قیمت دلار ١٩ مرداد ۱۳۹۹ به ٢٢ هزار و ٢٠٠ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ مرداد ۱۳۹۹به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ مرداد ۱۳۹۹به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ٢٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسید

قیمت دلار ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ٢٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسید

قیمت سکه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید

تضعیف دلار باعث شد قیمت جهانی طلا باز هم رکورد بزند

تضعیف دلار باعث شد قیمت جهانی طلا باز هم رکورد بزند

قیمت دلار ۱۲ مرداد ۹۹ به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۲ مرداد ۹۹ به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

قیمت سکه ١١ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١١ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

افزایش نرخ رسمی ۱۲ ارز

افزایش نرخ رسمی ۱۲ ارز

قیمت دلار ١١ مرداد ٩٩ به ٢١ هزار و ١٠٠ تومان رسید

قیمت دلار ١١ مرداد ٩٩ به ٢١ هزار و ١٠٠ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۸ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۸ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار۵مرداد ١٣٩٩ روی ٢٠ هزار و ٣٠٠ تومان ثابت ماند

قیمت دلار۵مرداد ١٣٩٩ روی ٢٠ هزار و ٣٠٠ تومان ثابت ماند

قیمت سکه طرح جدید ۴ مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۴ مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

تداوم روند نزولی قیمت دلار

تداوم روند نزولی قیمت دلار

قیمت سکه طرح جدید یکم مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید یکم مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید

تداوم روند نزولی قیمت دلار

تداوم روند نزولی قیمت دلار